Paltaniemellä luvatonta kelkkailua

Paltaniemellä oli ensilumien aikaan syyllistytty luvattomaan kelkkailun yksityisen omistamalla maalla taimikossa.

Muistutettakoon että kaikki kelkkailu järvialueiden ja virallisten kelkkareittien ja -urien ulkopuolella on kiellettyä!
Ainoastaan maanomistajan erityisellä luvalla on luvallista ajaa toisen omistamalla maa-alueella.

Luvattomasta ajelusta Poliisi voi sakottaa ja lisäksi voi joutua korvausvelvollisuuteen esim. tuhotun taimikon osalta.
http://www.infokartta.fi/infogis-kainuu/index.php?link=hMfdDWzwf0

– Kajaanin Moottorikelkkayhdistyksen hallitus